portret Claudius Lutai

Preotul Claudius Lutai

"Nu este bun mai mare decât a fi prietenul lui Dumnezeu" ne spune Sf. Vasile cel Mare

PATRIARHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ
MITROPOLIA MUNTENIEI ŞI DOBROGEI
ARHIEPISCOPIA BUCUREŞTILOR
PROTOIERIA SECTORULUI V CAPITALĂ

PAROHIA

"ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI - TEIUŞ"


Date de identificare fiscală

PAROHIA ACOPERAMANTUL MAICII DOMNULUI
Str. Teiuş nr. 121 B, sector 5, Bucureşti,
CIF: 18654016.
IBAN: RO54RNCB0278047510610001,
BCR - Şerban Vodă nr 209, Bucureşti.

#########################################################

RUGACIUNI DE CINSTIRE A MAICII DOMNULUI

#########################################################

- Paraclisul Maicii Domnului, accesand:
https://doxologia.ro/ceaslov/paraclise/paraclisul-preasfintei-nascatoare-de-dumnezeu

- Acatistul Sfantului Acoperamant, accesand https://doxologia.ro/ceaslov/acatiste/acatistul-sfantului-acoperamant-al-maicii-domnului
sau macar aceste

Rugăciuni către Maica Domnului

O, Preacurată Maică a Domnului, a puterilor de sus, Împărăteasa cerului și a pământului, atotputernică apărătoare și tărie a noastră, primește această cântare de laudă și de mulțumire de la noi, nevrednicii robii tăi. Înalță rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu și Fiul tău, ca să fie milostiv nedreptăților noastre. Să adauge harul Său tuturor celor ce cinstesc preacinstit numele tău și cu credință și cu dragoste se închină făcătoarei de minuni icoanei tale. Că nu suntem vrednici să fim miluiți de Dânsul, dacă tu, Stăpână, nu-L vei milostivi asupra noastră. Ție toate sunt cu putință de la Dânsul și pentru aceasta năzuim la tine, că ești acoperitoarea noastră și grabnică ajutătoare.

Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ție; ocrotește-ne pe noi cu atotputernicul tău Acoperământ și cere de la Dumnezeu Fiul tău să dea păstorilor noștri sfințenie, ca să privegheze și să ocârmuiască sufletele noastre; ocârmuitorilor de orașe, înțelepciune și putere; judecătorilor, dreptate și necăutare la față; învățătorilor, minte și smerită înțelepciune; soților, dragoste și înțelegere; fiilor, ascultare; asupriților, răbdare; asupritorilor, frică de Dumnezeu; celor mâhniți, răbdare și bucurie duhovnicească; neînfrânaților, înfrânare; și nouă, tuturor, duhul înțelepciunii și al cucerniciei, duhul milostivirii și al blândeții, duhul curăției și al dreptății.

Așa, Doamnă Preasfântă, milostivește-te asupra noastră și asupra neputinciosului tău popor. Pe cei rătăciți povățuiește-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni îi sprijinește, pe prunci îi păzește și pe noi, pe toți, ne apără și ne ocrotește cu milostivirea ta. Pe toți, scoate-ne din adâncul păcatului și ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii. Milostivă fii nouă aici, în această viață, iar la înfricoșătoarea judecată să te rogi pentru noi către Fiul tău și Dumnezeul nostru. Că tu, Doamnă, ești slava celor cerești și nădejdea pământenilor. Tu ești, după Dumnezeu, nădejdea și apărătoarea noastră, a tuturor celor ce ne rugăm ție cu credință. Deci ne rugăm ție, Atotputernică ajutătoarea noastră, și ție ne predăm pe noi înșine, unul pe altul și toată viața noastră, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea cea preabună și nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți și acoperitoarea celor necăjiți, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul, ajută-mi ca unui neputincios, hrănește-mă ca pe un străin; necazul meu îl știi, deci dezleagă-l precum voiești, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă mângâiere bună, ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi, în vecii vecilor. Amin.

Preacurată Doamnă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, care poți face tot binele, primește aceste cinstite daruri, care se cuvin numai ție, de la noi nevrednicii robii tăi, Ceea ce ești aleasă din toate neamurile și te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cerești și pământești. Căci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor și prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu și ne-am învrednicit de Sfântul Trup și de Preacuratul Lui Sânge. Pentru aceasta fericită ești în neamurile neamurilor, ceea ce ești de Dumnezeu fericită, mai luminată decât heruvimii și mai cinstită decât serafimii. Și acum, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară, întru tot lăudată, nu înceta a te ruga pentru noi, nevrednicii robii tăi, ca să ne izbăvim de sfatul celui înșelător și de toată primejdia, și să fim păziți nevătămați de toată lovirea cea înveninată a diavolului; ci până în sfârșit cu rugăciunile tale păzește-ne pe noi neosândiți. Ca prin paza și cu ajutorul tău fiind mântuiți, slavă, laudă, mulțumită și închinăciune, pentru toate să înălțăm, Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

- Acatistul Nasterii Maicii Domnului, accesand https://doxologia.ro/ceaslov/acatiste/acatistul-nasterii-maicii-domnului
sau macar aceasta

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

O, Preasfântă Preacurată și Preanevinovată dumnezeiască Pruncă și Fecioară Maria, care te-ai născut din părinți drepți și fără prihană, spre bucuria și mântuirea a toată lumea. O, Preasfântă Fecioară, floarea firii omenești, preafrumoasă și preaînțeleaptă, care din tulpină uscată și neroditoare ai răsărit și care, prin a ta naștere, întristarea preafericiților tăi părinți și a toată lumea ai risipit-o; nu ne lăsa pe noi, păcătoșii și nevrednicii, care întru întristări și scârbe ne aflăm din pricina păcatelor noastre.

O, roadă preasfințită a rugăciunii și a înfrânării, ascultă rugăciunea neputincioșilor robilor tăi și, cu darul preasfintelor tale rugăciuni, ajută-ne nouă și ne învață a ne ruga Lui Dumnezeu din inimă, fără de răspândire și fără de formă.

Pe tine, chemarea lui Adam celui căzut, te rugăm să mijlocești pentru noi către Dumnezeu, ca să ne cheme cu darul Său la adevărata pocăință. Pe tine, Maica bucuriei, te rugăm, veselește cu darul tău sufletele noastre cele mâhnite și cuprinse de întristare. Tu, Maica Luminii, mijlocește la Preabunul Dumnezeu pentru luminarea minților și a inimilor noastre.

Tu, raiule cuvântător, ajută-ne cu darul rugăciunilor tale să ne curățim de intinăciunea păcatelor noastre, ca să ajungem la dumnezeiescul rai. Tu, palatul cel însuflețit al Cuvântului, ajută-ne nouă să vedem palatul Noului Sion, cel din ceruri. Tu, Mireasa cea Preasfântă și cu totul fără de prihană a Lui Dumnezeu, ajută-ne ca să vedem și noi, cei neputincioși, Ierusalimul cel ceresc, pe Mireasa Mielului și Maica celor întâi-născuți. Tu, căruță Luminii, du-ne pe noi la lumina bucuriei, care de-a pururea este strălucitoare celor drepți și sfinți.

Tu, norul cel în chipul porfirei cu raze de aur, umbrește-ne pe noi de acea fierbințeală a poftelor trupești și de aprinderea mâniei și a iuțimii. Pe tine, ceea ce ești starea fulgerului dumnezeirii și raza cea strălucită a Soarelui celui de gând, te rugăm, luminează-ne cu darul tău, ca să nu uităm că și noi suntem biserici ale Lui Dumnezeu și să nu întristăm cu păcatele noastre Duhul Lui Dumnezeu, Care locuiește în noi.

Tu, noian al darurilor celor duhovnicești, ajută-ne să dobândim și noi, nevrednicii, darul Lui Dumnezeu în veacul de acum și în cel viitor. Tu, sălaș al Duhului Sfânt, mijlocește cu darul tău la Dumnezeu, ca inima curată să zidească în noi și cu duh drept să înnoiască cele dinlăuntru ale noastre.

Pe tine, Maica îndurării și a mângâierii, te rugăm, cu adâncă umilință a inimii, să stai lângă noi în ceasul cel mai de pe urma al vieții noastre, ca să ne ajuți și să ne mângâi sufletele în vremea despărțirii de acest trup stricăcios și de veacul acesta trecător. Pe tine, porumbiță înțelegătoare cu aripi de aur și cu străluciri de fulger, te rugăm din toată inima să călătorești cu noi până ce vom trece toate vămile cele înfricoșătoare ale văzduhului și toată puterea întunericului celui de sub cer.

Pe tine, ușa vieții, a luminii și a bucuriei, te rugăm să ne ajuți să intrăm pe porțile cele sfinte ale Împărăției cerurilor și să ajungem, cu darul prea-sfintelor și preaputernicelor tale rugăciuni, la lumina veseliei celei neasemănate și neapropiate.

Pe tine, Împărăteasa cerului și a pământului, care pururea stai de-a dreapta Sfintei Treimi și care ai născut pe Ziditorul Serafimilor și i-ai întrecut întru cinstire pe Heruvimi, te rugăm, noi, păcătoșii și nevrednicii robii tăi, să stai aproape de sufletele noastre în ziua cea mare și înfricoșătoare a Judecății de apoi și să îmblânzești mânia cea sfântă și dreaptă a Domnului și Dumnezeului nostru Iisus Hristos, ca să miluiască și să mântuiască sufletele noastre.Amin.

###########################################################

Rugaciunile de dimineata

https://www.crestinortodox.ro/rugaciuni/rugaciunile-dimineata-72539.html

###########################################################

Rugaciunile de seara

https://www.crestinortodox.ro/rugaciuni/rugaciunile-seara-72541.html

###########################################################

SFAT DUHOVNICESC:

Va indemn sa nu treaca o zi fara a citi cate un capitol din Biblia sau Sfanta Scriptura, din cartea propriu-zisa sau accesand: http://www.bibliaortodoxa.ro/

##################################################

Ne rugam Bunului Dumnezeu sa-i binecuvinteze pe toti cei ce viziteaza si se folosesc de informatiile de pe site-ul parohiei noastre, iar pe Maica Domnului sa-i ocroteasca cu Cinstitul Sau Acoperamant!

*****************************************************

SLUJITORI AI SFANTULUI LACAS:

Preot Paroh - Pr. LUŢAI Claudius Sebastian: 0745995361 / 0729049030 (WhatsApp)
Preot II - Pr. SÂRB Andrei Liviu: 0740584804
Preot îmbisericit - Pr. PLEŞCAN Sandu: 0726645181
Preot îmbisericit - Pr. VIRTEJANU Mirea: 0731491229
Cântăreț bisericesc - LAMBĂ Doru Cătălin: 0722164509
Îngrijitor - GHEORGHE Marian: 0727102073
Pangar - SULTANA Elena: 0763820721

CONSILIUL PAROHIAL:

Epitrop: STĂNESCU Gheorghe,
Membri: DUMITRIU Ioan, VLAD Gheorghe, CARAIVAN Titi, UNGUREANU Aurel, GHEORGHE Marian, STALINESCU Răzvan, POPA Lucian, PÂRJOL Dănuț, TOADER Tudor, MAREȘ Constantin, PELIN Vasile, BUCURA Gheorghe, COTAN Gheorghe, HILEA Gabriel și STROESCU Marius.

COMITETUL PAROHIAL:
STĂNESCU Anișoara, SULTANA Elena, DĂNILĂ Angelica, FOLGOȘI Angelica, CARAIVAN Florentina, SETELECAN Aneta, MALEȘ Elena, SÂRB Loredana Alexandra, STĂLINESCU Florentina, ȘERBAN Daniela Ligia, MOLDOVAN Elena, DINU Irina Florența, CUȚĂR Niculina, MĂGUREANU Ioana, MULȚESCU Petra, GRIGORE Elena, PREDOI Elena, ELISEI Niculina, LEVĂDARU Tița, HILEA Paulina, TEODORESCU Ionela, SOROCEANU Mariana, STOENESCU Maria, DUMITRIU Stanca, MĂNCIULESCU Eugenia, DOBRICĂ Floarea, TEODORESCU Gabriela, VLAD Maria, COACĂ Mariana si TĂNASE Floarea.

#################################################

SPER CA INFORMATIILE DIN ACEST SITE V-AU FOST DE FOLOS.
DACA AVETI SI ALTE PROPUNERI VA RUGAM SA NE SCRIETI LA ADRESA preotclaudius@yahoo.com!

VA DORESC MULTA SANATATE, PACE IN SUFLET SI MULTE IMPLINIRI DUHOVNICESTI, IAR LUMINA SFANTA A LUI HRISTOS SA VA LUMINEZE SUFLETELE!"


Anunturi

10 august 2022 - INVITAȚIE LA SFÂNTUL MASLU DE OBȘTE

Conformându-se Hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care în ședința sa de lucru din 25 februarie 2021, a declarat Anul 2022: – „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț în Patriarhia Română”, preoții din Protoieria Sector V, Capitală, se vor întruni în Cercul pastoral nr. 7, din anul 2022, în biserica Parohiei „Acoperământul Maicii Domnului - Teiuș”, din Sectorul V, Capitală.
Odoare ale sfântului locaș:
- Icoana Acoperământului Maicii Domnului, trimisă prin vedenie de la Vlaherne,
- Icoana Maicii Domnului Pantanasa (copie)
- Icoana Maicii Domnului (Făcătoare de minuni și zămislitoare de prunci)
- un fragment din Lemnul Sfintei Cruci
- un fragment din Sfintele Moaste ale Sf. Arhidiacon Ștefan,
- un fragment din Sfintele Moaste ale Sf. Ioan Gură de Aur,
- un fragment din Sfintele Moaste ale Sf. Pantelimon,
- un fragment din Sfintele Moaste ale Sf. Ioan Iacov de la Neamț, Hozevitul,
- un fragment din Sfintele Moaste ale Sf. Martiri de la Hozeva,
- un fragment din Sfintele Moaste ale Sf. !4.000 de prunci uciși de Irod,
- un fragment din Sfintele Moaste ale Sf. Mucenici de la M-rea Sf. Teodosie, cel Mare, din Betleem
- un fragment din Sfintele Moaste ale Sf. 40 de Mucenici din Sevastia,
- un fragment din Sfintele Moaste ale Sf. Mucenici de la Aiud,
- Papucul Sf. Gherasim Chefalonitul, izgonitorul de demoni
Comunitatea Parohiei „Acoperământul Maicii Domnului - Teiuș”, împreună cu toți creștinii prezenți, se vor aduna in biserica parohială, iar la orele 16.00, soborul de preoți participanți va săvârși Paraclisul Maicii Domnului, Taina Sfântului Maslu – de obște.
Imediat după terminarea Tainei Sfântului Maslu, va fi susținut Referatul: „Rugăciunea – mijloc de comunicare cu Dumnezeu și cu sfinții”dezbătând tema anului comemorativ.
Toți creștinii doritori de rugăciune sunt așteptați cu drag să primească binecuvântarea lui Dumnezeu și mijlocirea sfinților ocrotitori, ca prin rugaciunile preoților, să li se tămăduiască toate bolile sufletești și trupești!


17 aprilie 2022 - INVITAȚIE LA CINSTIREA ICOANEI PANTANASA

INVITAȚIE LA CINSTIREA ICOANEI PANTANASA (izbăvitoarea de cancer) IN ZIUA ÎNTÂMPINĂRII DOMNULUI (de Florii)

Cu multă bucurie duhovnicească, vă invităm să participați alături de credincioșii parohiei noastre, la procesiunea de primire in biserica noastră, a "Icoanei Maicii Domnului - Pantanasa"!
O copie fidelă a acestei icoane va fi adusă din Sfântul Munte Atos și dăruită bisericii noastre de un creștin evlavios!
Evenimentul va avea loc in data de 17 aprilie, 2022, in jurul orei 13.0]0, după terminarea Sfintei Liturghii și sfințirea ramurilor de salcie.
Credincioșii vor primi ramuri sfințite de salcie, cu care îl vor întâmpina pe Hristos, ținut in brațe de Preacurata Sa Maică, așa cum este reprezentat in această icoană.
Procesiunea va inconjura biserica de trei ori, apoi va fi depusă in Sfânta Biserică spre închinare și spre folosul și ocrotirea credincioșilor!
Vă așteptăm cu drag, rugând pe Domnul Hristos să vă binecuvinteze, iar pe Maica Domnului să vă ocrotească cu Cinstitul Său Acoperămant!


23 ianuarie 2022 - Delegarea epitropului

Delegarea de către Consiliul Parohial a epitropului Bisericii Acoperământul Maicii Domnului-Teius

In ziua de 23 Ianuarie 2022, respectându-se prevederile statutare şi regulamentare privitoare la convocarea Consiliului Parohial, Pc. Pr. Paroh LUȚAI Claudius Sebastian, a deschis şedinţa la orele 12.30, dând citire art. 63 din Statut şi art. 26 din ROD, privitoare la delegarea epitropului.
După ce s-a arătat importanţa acestei şedinţe şi a rolului pe care îl are Epitropul în viaţa parohiei, s-a verificat prezenţa consilierilor şi, cei prezenţi, şi-au exercitat dreptul de vot.
Epitrop a fost delegat dl STĂNESCU Gheorghe care a întrunit cele mai multe voturi.
După toate acestea s-a întocmit prezentul proces – verbal, care, după ce a fost citit, a fost semnat de cei prezenţi.


16 ianuarie 2022 - Alegerile parohiale pt mandatul 2022-2026

In ziua de 16 Ianuarie 2022, după ce s-au îndeplinit toate cele prevăzute în Regulamentul pentru funcţionarea organelor deliberative şi executive din Patriarhia Română (ROD), privitor la convocarea Adunării Parohiale electorale, adică: anunţarea acestei Adunări în termen legal şi slujirea Sfintei Liturghii cu chemarea Sfântului Duh, membrii prezenţi ai Adunării s-au întrunit în biserica parohială cu hramul ,,Acoperământul Maicii Domnului”, unde preşedintele Adunării, preotul paroh LUȚAI Claudius Sebastian, la ora 12.30, a deschis Adunarea, dând citire Deciziei Chiriarhale nr. 20/2021 despre alegerea membrilor Consiliului şi Comitetului Parohial pentru o perioadă de 4 ani.
Constatându-se că s-a întrunit prezenţa regulamentară, Adunarea Parohială electorală s-a constituit, alegând, la propunerea preşedintelui, doi bărbaţi de încredere, în persoana Pr. SÂRB Andrei Liviu şi a Pr. VÎRTEJANU Mirea, iar ca secretar pe dl LAMBĂ Doru Cătălin.
La ora 13.00 a început votarea nominală, prin aclamație, a membrilor Consiliului Parohial şi a membrilor Comitetului Parohial, respectându-se prevederile ROD.
După terminarea fiecărei votări, s-a procedat imediat la calcularea rezultatelor, care s-au prezentat Adunării, după cum urmează:

I. Pentru Consiliul Parohial
Au votat un număr total de 123 alegători. Din voturile acestea au întrunit majoritatea regulamentară a voturilor şi au fost alese următoarele persoane:
1. Dl. STĂNESCU Gheorghe - voturi – unanimitate
2. Dl. DUMITRIU Ioan - voturi – unanimitate
3. Dl. CARAIVAN Titi - voturi – unanimitate
4. Dl. STĂLINESCU Răzvan - voturi – unanimitate
5. Dl. VLAD Gheorghe, voturi – unanimitate
6. Dl. POPA Lucian Daniel - voturi – unanimitate
7. Dl. GHEORGHE Marian - voturi – unanimitate
8. Dl. PÂRJOL Dănuț - voturi – unanimitate
9. Dl. TOADER Tudor Dumitru - voturi – unanimitate
10. Dl. MAREȘ Constantin - voturi – unanimitate
11. Dl. PELIN Vasile - voturi – unanimitate
12. Dl. UNGUREANU Aurel - voturi – unanimitate
Membrii supleanți:
1. Dl. BUCURA Gheorghe - voturi – unanimitate
2. Dl. COTAN Gheorghe - voturi – unanimitate
3. Dl. STROESCU Marius - voturi – unanimitate
4. Dl. HILEA Gabriel - voturi – unanimitate

II. Pentru Comitetul Parohial
Au votat un număr total de 123 alegători. Din voturile acestea au întrunit majoritatea regulamentară a voturilor şi au fost aleşi următoarele persoane:
1. D-na STĂNESCU Anișoara - voturi – unanimitate
2. D-na SULTANA Elena - voturi – unanimitate
3. D-na DĂNILĂ Angelica - voturi – unanimitate
4. D-na FOLGOȘI Angelica - voturi – unanimitate
5. D-na CARAIVAN Florentina - voturi – unanimitate
6. D-na STĂLINESCU Florentina - voturi – unanimitate
7. D-na SETELECAN Aneta - voturi – unanimitate
8. D-na MALEȘ Elena - voturi – unanimitate
9. D-na SÂRB Loredana Alexandra - voturi – unanimitate
10. D-na ȘERBAN Daniela Ligia - voturi – unanimitate
11. D-na MOLDOVAN Elena - voturi – unanimitate
12. D-na DINU Irina Florența - voturi – unanimitate
13. D-na CUȚĂR Niculina - voturi – unanimitate
14. D-na MĂGUREANU Ioana - voturi – unanimitate
15. D-na MULȚESCU Petra - voturi – unanimitate
16. D-na GRIGORE Elena - voturi – unanimitate
17. D-na PREDOI Elena - voturi – unanimitate
18. D-na ELISEI Niculina - voturi – unanimitate
19. D-na LEVĂDARU Tița - voturi – unanimitate
20. D-na HILEA Paulina - voturi – unanimitate
21. D-na TEODORESCU Ionela - voturi – unanimitate
22. D-na SOROCEANU Mariana - voturi – unanimitate
23. D-na STOENESCU Maria - voturi – unanimitate
24. D-na DUMITRIU Stanca - voturi – unanimitate
25. D-na MĂNCIULESCU Eugenia - voturi – unanimitate
26. D-na DOBRICĂ Floarea - voturi – unanimitate
27. D-na TEODORESCU Gabriela - voturi – unanimitate
28. D-na VLAD Maria - voturi – unanimitate
29. D-na COACĂ Mariana - voturi – unanimitate
30. D-na TĂNASE Floarea - voturi – unanimitate

După toate acestea s-a întocmit procesul – verbal, căruia, după ce a fost citit în faţa alegătorilor prezenţi şi semnat de cei în drept, i s-a aplicat sigiliul parohiei.


6 ianuarie 2022 - CONVOCARE pentru alegerile parohiale

C O N V O C A R E
Noi, parohul bisericii din Parohia ,,Acoperământul Maicii Domnului - Teiuș”, Protoieria Sectorului V, Capitală, Arhiepiscopia Bucureştilor, în temeiul Deciziei Chiriarhale nr. 20/2021, convocăm Adunarea Parohială electorală din susnumita parohie în ziua de 16 Ianuarie 2022, la ora 12.30.
Adunarea se va ţine îndată după oficierea Sfintei Liturghii în biserica parohială ,,Acoperământul Maicii Domnului”, şi se va ocupa numai cu alegerile membrilor Consiliului şi Comitetului Parohial, fără a se mai discuta şi alte chestiuni.
[mai mult]